Informatii utile despre securitate si sanatate in munca

CONTROL ITM

Tematica generală de control SSM

In documentul alaturat puteti citi tematica generala de control in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca:

In cadrul efectuarii unui control, inspectorii de munca au dreptul de a solicita o serie de documente cu caracter general, precum si documente relevante in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, cum ar fi:

 1. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente
 2. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii
 3. Decizii interne pentru:
  – personalul cu atributii in domeniul S.S.M.
  – componenta serviciului de S.S.M.;
  – conducatorii locurilor de munca
  – personalul cu responsabilitati conform NSSM (ex : manipulare – depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat)
 4. Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate in munca (CSSM);
  – decizia de infiintare;
  – raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca;
  – raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor
  – planul anual de masuri in domeniul SSM si fondul de cheltuieli necesare;
  – programul de activitate al serviciului de SSM
 5. Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca
 6. Dosarul medical individual
 7. Fisa de aptitudini
 8. Inscrierea in fisa de aptitudini „ Apt pentru lucru la inaltime”
 9. Foaia de parcurs
 10. Raport de sedinta siguranta circulatiei
 11. Nota de comanda reparatii
 12. Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati
 13. Masuri tehnico-organizartorice de prevenire alarmare, interventie, evacuare si prim-ajutor
 14. Tematici de instruire
 15. Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii
 16. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire
 17. Fisele individuale de instructaj de protectia muncii
 18. Procese-verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic
 19. Foaie de prezenta
 20. Normativ intern de acordare a echipamentului individual de protectie ( EIP) si de lucru ( EIL), corespunzator riscurilor activitatii
 21. Certificate de conformitate pentru EIP si EIL
 22. Fise de magazie prntru dotare cu EIP
 23. Documente care sa ateste ca ET utilizate in cadrul unitatii sint certificate de organele competente, potrivit legii
 24. Regitre de supraveghere a parametrilor tehnologici ai instalatiilor in functiune
 25. Contractul colectiv de munca intocmit la nivelul unitatii (clauzele referitoare la protectia muncii, munca in schimburi si intensitatea acesteia)
 26. Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul de Ordine Interioara
 27. Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta
 28. Buletine de verificari PRAM
 29. Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice ( in vederea stabilirii masurilor specifice de protectia muncii)
 30. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca (daca sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor)
 31. Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectie a muncii corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea la locurile de munca
 32. Autorizarea din punctul de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce trbuie autorizate (electrician, sudor ISCIR, liftier etc)
 33. Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase
 34. Certificate medicale cu diagnostic „ accident”
 35. Implementarea noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca
 36. Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie
 37. Buletine de verificare metrologica a AMC-rilor din dotare
 38. Verificarile ISCIR
 39. Fisa postului
 40. Permisul de lucru cu foc
 41. Permis gass free in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de explozie
 42. Autorizatie de lucru in zone Ex
 43. Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase
 44. Plan tehnic de exploatare
 45. Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice ( Ex) ( ex. Compresoare)
 46. Programul de revizii si reparatii a ET din dotare
 47. Plan de evacuare in caz de urgenta
 48. Registre de evidenta a accidentatilor in munca
 49. Registre de evidenta a accidentelor usoare
 50. Registre de evidenta a incidentelor periculoase
 51. Regisre de evidenta a imbolnavirilor profesionale
 52. Raportare semestriala a accidentelor de munca
 53. Registrul de serviciu la bordul navelor
 54. Registrul pentru substante toxice
 55. Registrul de evidenta a materialelor explozive
 56. Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive
 57. Cartea tehnica a utilajului
 58. Instructiuni de lucru
 59. Proces –verbal de punere in functiune a schelei
 60. Conventiile de lucru
 61. Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator
 62. Proces-verbal de control propriu din punct de veder al protectiei muncii
 63. Materiale necesare informarii si educarii angajatilor
 64. Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice
 65. Contractele de lucrari
 66. Modul de acordare a materialelor igienico-sanitare
 67. Fisa de expunere la riscuri profesionale
 68. Evidenta nominala a angajatilor cu handicap si a celor cu virsta sub 18 ani
 69. Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM
 70. Registrul unic de control
CONTROL PSI

Prevenirea si Stingerea Incendiilor-Situatii de Urgenta
Lista documentelor pe care pompierii le solicita in cadrul unui control:

 1. Decizie de numire cadru tehnic
 2. Decizie de numire a echipei de interventie si sprijin
 3. Decizie privind instruirea personalului
 4. Plan de instruire testare
 5. Tematici pentru toate tipurile de instructaj
 6. Fise de instruire completate la zi in urma instructajelor
 7. Registru de consemnare efectuare instructaje cu semnaturile participantilor
 8. Instruire obligatorie a personalului de executie lunara(personal de executie a interventiei in caz de incendiu. Pentru celelalte categorii de personal se stabileste prin procedura de instruire durata la care are loc instruirea)
 9. Test instructaj introductiv general
 10. Testare obligatorie anuala lucratori
 11. Testari periodice
 12. Fisa obiectivului trimisa inspectoratului judetean
 13. Semnalizare cu panouri avertizoare, de interdictie sau de informare conform legii
 14. Marcare cai de acces si evacuare
 15. Plan controale interne
 16. Registru de rapoarte de consemnare a controalelor
 17. Instructiuni specifice pentru situatii de urgenta pentru meserii, spatii, utilaje dupa caz
 18. Reglementare fumat
 19. Reglementare temperaturi extreme
 20. Reglementare cai de acces si evacuare
 21. Reglementare substante inflamabile
 22. Reglementare lucru cu foc deschis
 23. Permise de lucru cu foc arhivate
 24. Registru de consemnare a permiselor de lucru cu foc
 25. Plan de actiune in caz de incendiu
 26. Decizii stabilire responsabilitati in caz de incendiu
 27. Dovada instruire plan de actiune in caz de incendiu
 28. Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca elaborate si afisate la locul de munca
 29. Plan de evacuare acelasi cu cel de la SSM
 30. Lista mijloace de stingere a incendiilor
 31. Registru de control al sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare stingere a incendiilor
 32. Verificarea anuala a extinctoarelor
 33. Scenariu siguranta la foc(copie)
 34. Procedura tratare deseuri
 35. Documente si materiale de instruire